Gonny Seegers MSEN locatie Eindhoven. Coaching kinderen, jong volwassenen en ouders. Weerbaarheidstrainingen en workshops. Hulp bij gedragsproblemen. Gezinsbegeleiding, Transactionele Analyse, SOVA-training en Video Interactie Begeleiding.

about me

Gonny Seegers coaching en begeleiding in eindhoven

Ik ben sensitief, intuïtief, creatief, ondernemend, energiek en een echt mensenmens.
Ik ga graag doelgericht te werk met als motto: als iets niet werkt, verander het dan in iets dat wél werkt.

Ik heb een rijke levenservaring en zie het leven als een weg die je te gaan hebt vanaf het allereerste begin.
Ieder mens bewandelt zijn eigen levenspad. Onderweg kom je regelmatig bij een splitsing of kruising waarbij je een beslissing neemt.
Elke beslissing heeft consequenties die én jouw levenspad beïnvloeden én de daarop volgende keuzes die je maakt.

achtergrond

Gonny Seegers creatieve therapie eindhoven

In de 37 jaar dat ik als leerkracht in het basisonderwijs werkzaam was zag ik kinderen worstelen met verschillende, soms complexe, problemen op sociaal emotioneel gebied. Kinderen én hun ouders leken meer begeleiding nodig te hebben dan binnen het bestaande onderwijs mogelijk was. Vanuit mijn interesse volgde ik diverse opleidingen en samen met mijn levenservaring, sensitiviteit en intuïtie vormde dit de basis voor mijn eigen praktijk.

Door de koppeling van theorie, praktijk, levenservaringen en intuitie ontstond er een synergie die prachtige resultaten opleverde voor mijn cliënten. Zo groeide ZIEZOZORG uit naar een praktijk waarin ik inmiddels voor kinderen, jeugd en volwassenen veel te bieden heb.

Ik blijf mezelf steeds verder ontwikkelen en nog dagelijks leer ik van alles om me heen. Ik bewonder de natuur en zoek de stilte op als ik daar wandel en werk. Ik ben actief met creatieve en kunstzinnige bezigheden zoals schilderen, boetseren, acteren en zingen. Ze geven me ontspanning, werken soms meditatief en zijn een manier waarop ik me kan uitdrukken. Ik ben (hoog) sensitief, intuïtief en creatief in mijn werk als coach: aftasten en zoeken naar dat wat past bij die specifieke vraag en die unieke persoon.

tot slot

Intrinsieke belevingen, ervaringen, opvattingen en ideeën vormen het BEELD wat men heeft over het eigen functioneren binnen eigen levensomstandigheden. Dat beeld hoeft niet altijd te kloppen met de realiteit. Wanneer het eigen functioneren binnen de eigen levensomstandigheden een aanhoudend ongewenst welbevinden veroorzaakt is het raadzaam te ontdekken hoe jij daar zelf een verandering in kunt brengen.

Beelden waar je naar kijkt in een kunstwerk, op een foto, in het dagelijkse leven of in je fantasie hebben een krachtige werking. Ze zeggen soms meer dan woorden. Beelden zijn betekenisvol en persoonlijk. Het concreet maken van een bestaand beeld helpt "vertellen" hoe je de dingen ervaart en maakt helder wat je wil bereiken.

Beelden in je herinnering, positief of negatief, roepen dus gedachten en gevoelens op. De beelden over hoe je wil dat jouw leven eruit ziet haal je niet uit je herinnering maar creëer je zelf in je voorstellingsvermogen door geleide visualisaties en fantasieën. Met behulp van de coach werk je een gewenst toekomstbeeld uit.

De door jou gewenste situatie wordt concreet en het doel wordt duidelijk. Samen met je coach zoek je naar mogelijkheden hoe je je doel kunt bereiken. Onder begeleiding van je coach experimenteer en oefen je daarmee in het dagelijkse leven.

Ben je nieuwsgierig naar beeldmateriaal uit mijn leven, waarin ik zocht en waardoor ik "thuis kwam". Neem dan een kijkje bij mijn eigen werk.

Gonny