Begrippenlijst,Gonny Seegers Master SEN, coaching middels Transactionele analyse, Creatieve Therapie, SoVa, VIB, ToM, psychosociale begeleiding.

*Klik op onderstaande items.


Gedragsspecialist Master - SEN

Als Gedragsspecialist maak ik in de begeleidingstrajecten o.a. gebruik van:
Kennis en ervaring m.b.t. het gedrag in relatie met de sociaal- emotionele ontwikkeling van de betreffende persoon.
Drama (bijvoorbeeld rollenspel) als orthopedagogisch middel.
Oplossingsgerichte gespreksvoering.
Psychopathologie en oplossingsgericht werken: een efficiënte werkwijze welke aansluit bij het oplossend vermogen dat mensen van zichzelf hebben.

Sociale Vaardigheidstraining (SOVA)

Als SOVA trainer ondersteun ik de sociaal emotionele vaardigheidsontwikkeling bij kinderen waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen.
De kinderen leren opkomen voor zichzelf in voor hun eigen belang zonder daarbij het belang van anderen te schaden.
Ze leren o.a. over sociale situaties en het handelen daarin waarbij meerdere gedragsmogelijkheden toepasbaar zijn.

Video Interactie begeleiding (VIB)

Als video-interactie begeleider ondersteun ik veranderingsprocessen.
Door analyse van video opnamen worden interacties tussen personen - en het effect hiervan - duidelijk zichtbaar.
In drie stappen kan men inzicht verkrijgen in het eigen gedrag en veranderingen realiseren in patronen binnen het systeem van groep, klas of gezin.

Transactionele Analyse (TA)

Transactionele Analyse is een persoonlijkheidstheorie (Berne) die kan worden toegepast voor persoonlijke groei en sociale verandering.
TA gaat over de wijze waarop mensen met zichzelf en met anderen omgaan en hierdoor mogelijk in hun leven vast lopen.
TA gaat over: wie ben ik, wat zijn mijn waarden, wat zijn mijn patronen (denken, voelen, doen), wat wil ik bereiken en wat moet ik daarvoor ondernemen.
TA wordt niet alleen toegepast in psychotherapeutische situaties maar bewijst ook zijn waarde in het onderwijs, management, organisaties, pastoraat, vormingswerk, gevangeniswezen, enz.

Psychosociale Begeleiding

Psycho sociale educatie voor kinderen, adolescenten en volwassenen:
Leren over eigen gedrag en emoties binnen de situatie waarin men zich begeeft.
De methodes die ik hierbij kan inzetten zijn divers en voor ieder mens op maat gesneden.

Theory of Mind (TOM)

Het begrip TOM heeft betrekking op de cognitieve vaardigheid om een beeld te kunnen vormen van gedachten, gevoelens, ideeën en intenties van een ander - en indirect van zichzelf - en op basis daarvan te anticiperen op het gedrag van die ander.
Als TOM-trainer ondersteun ik kinderen tussen 5 en 12 jaar die hulp nodig hebben bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden.
Voor deze leeftijdscatagorie kan een TOM-test worden ingezet teneinde het sociaal-cognitieve niveau te bepalen.
Met behulp van een interview wordt informatie verzameld over de mate waarin deze kinderen beschikken over sociaal begrip, sociaal inzicht en sociale sensitiviteit.
De test zal uitwijzen in hoeverre ondersteuning ter verbetering van hun sociaal interactieve vaardigheden noodzakelijk is.

Creatieve Therapie

Je hoeft niet creatief te zijn om met creatieve middelen te werken aan jouw persoonlijk proces.
Als coach heb ik steeds van dichtbij mee mogen maken hoe mensen inzicht verwerven en kwaliteiten ontdekken wanneer ze bereid zijn zich buiten begaande paden te begeven.
Dát staat aan de basis van creativiteit en is hét middel dat je kunt inzetten om tot verandering te komen.

In de begeleiding zal daarom naast alle gesprekken ook jouw eigen creatieve denkvermogen worden geprikkeld.
We brengen tot uitdrukking wat in ons leeft en kunnen ons herkennen in werk van anderen.
Met behulp van creatieve middelen kunnen we snel duidelijk maken wat de essentie van het "probleem" is en waar mogelijke oplossingen voor handen liggen.

Beeldtaal maakt datgene zichtbaar en tastbaar, waar geen taal voorhanden is: blinde vlekken, weggestopte emoties, maar ook nog niet eerder gekende vermogens en kwaliteiten.
In één blik kan via beeldtaal helder worden wat daarvóór vaak onbewust verborgen was als een landkaart om te ontdekken wie je bent en wie je wil zijn.
Inzicht krijgen en ervaren wat het met je doet: verstrikt raken of ontspannen, verdriet voelen of juist vreugde en... hoe ga je daar mee om?

Creatieve werkvormen

Afhankelijk van de persoon en diens hulpvraag, behoefte en omstandigheden, kunnen naast gesprekken verschillende creatieve werkvormen worden ingezet om tot inzicht en transformatie te komen.
Tekenend, schilderend, boetserend, of met behulp van psycho therapeutische spelsituaties, psychodrama rollenspel of Voice Dialogue, worden innerlijke beelden zichtbaar en veranderingsprocessen in gang gezet.
Voice Dialogue is een werkwijze die je helpt om contact te maken met jouw "ikken" of "sub-persoonlijkheden". Sommigen ken je goed, anderen minder.
Het is helend om daar liefdevol ontdekkend mee om te gaan, zodat we steeds meer begrijpen van onszelf en in staat zijn onze tegenstellingen te dragen.
Hierdoor beschermen we onze kwetsbaarheid op een efficiëntere manier en voelen we ons krachtiger bij de beslissingen die we nemen.